ازمایشگاه بیمارستان الله اکبر

ازمایشگاه بیمارستان الله اکبر

» تخصص: آزمایشگاه‌ها

» شماره نظام پزشکی : 99990

» شهر : مریوان

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای ازمایشگاه بیمارستان الله اکبر فعال نشده است

تماس با پزشک

ازمایشگاه بیمارستان الله اکبر

آزمایشگاه‌ها

آدرس مطب:بلوار رسالت
تلفن تماس:08733285911