ازمایشگاه شهید قاضی

ازمایشگاه شهید قاضی

» تخصص: آزمایشگاه‌ها

» شماره نظام پزشکی : 99990

» شهر : سنندج

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای ازمایشگاه شهید قاضی فعال نشده است

تماس با پزشک

ازمایشگاه شهید قاضی

آزمایشگاه‌ها

آدرس مطب:خیابان شهید تعریف
تلفن تماس:08731733708