دکتر علی وهابی

دکتر علی وهابی

» تخصص: ژنتیک

» شماره نظام پزشکی : 11111

» شهر : ارومیه

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر علی وهابی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر علی وهابی

ژنتیک

آدرس مطب:خیابان برق خیابان امنیت طلب کاشی 35
تلفن تماس:044133434445