دکتر  داروخانه  بیمارستان امام جعفر صادق

دکتر داروخانه بیمارستان امام جعفر صادق

» تخصص: داروخانه

» شماره نظام پزشکی : 99990

» شهر : الیگودرز

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر داروخانه بیمارستان امام جعفر صادق فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر داروخانه بیمارستان امام جعفر صادق

داروخانه

آدرس مطب:خیابان مدرس -بیمارستان امام جعفر صادق
تلفن تماس:06643323091