دکتر داروخانه  گودرزی

دکتر داروخانه گودرزی

» تخصص: داروخانه

» شماره نظام پزشکی : 99990

» شهر : الیگودرز

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر داروخانه گودرزی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر داروخانه گودرزی

داروخانه

آدرس مطب:خیابان امام خمینی- جنب بانگاه رفاه کارگران مرکزی
تلفن تماس:06643335456