دکتر محمدسعید نیک سرشت

دکتر محمدسعید نیک سرشت

» تخصص: روانپزشکی

» شماره نظام پزشکی : 999999

» شهر : تهران

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر محمدسعید نیک سرشت فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر محمدسعید نیک سرشت

روانپزشکی

آدرس مطب: میدان شهدا
تلفن تماس:072142228717