دکتر مهرداد جنتی

دکتر مهرداد جنتی

» تخصص: روانپزشکی

» شماره نظام پزشکی : 999999

» شهر : کازرون

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر مهرداد جنتی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر مهرداد جنتی

روانپزشکی

آدرس مطب: خیابان سلمان فارسی
تلفن تماس:072142222109