دکتر عبدالله انصاری

دکتر عبدالله انصاری

» تخصص: گوش و حلق و بینی

» شماره نظام پزشکی : 999999

» شهر : کازرون

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر عبدالله انصاری فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر عبدالله انصاری

گوش و حلق و بینی

آدرس مطب:خیابان سلمان فارسی
تلفن تماس:072142222211