دکتر سمیرا طبیبان

دکتر سمیرا طبیبان

» تخصص: داخلی - کلیه

» شماره نظام پزشکی : 12345

» شهر : تهران

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر سمیرا طبیبان فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر سمیرا طبیبان

داخلی - کلیه

آدرس مطب:بیمارستان آتیه
تلفن تماس:0212025