دکتر محم جان ولی زادگان

دکتر محم جان ولی زادگان

» تخصص: گوش و حلق و بینی

» شماره نظام پزشکی : 4000240

» شهر : قائم شهر

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر محم جان ولی زادگان فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر محم جان ولی زادگان

گوش و حلق و بینی

آدرس مطب:خ- کارگر جنب اداره برق ساختمان پزشکان دکتر اسداله پ
تلفن تماس:0113232268