دکتر مرکز توانبخشی مهر طلبان

دکتر مرکز توانبخشی مهر طلبان

» تخصص: کاردرمانی - ارگوتراپیست

» شماره نظام پزشکی : 000000

» شهر : یزد

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر مرکز توانبخشی مهر طلبان فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر مرکز توانبخشی مهر طلبان

کاردرمانی - ارگوتراپیست

آدرس مطب: چهارراه فرهنگیان کوی سر دوراه مرکز توانبخشی مهر طلبان
تلفن تماس:03517252480