دکتر کلینیک کاردرمانی تیمور عسگری

دکتر کلینیک کاردرمانی تیمور عسگری

» تخصص: کاردرمانی - ارگوتراپیست

» شماره نظام پزشکی : 111

» شهر : اصفهان

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر کلینیک کاردرمانی تیمور عسگری فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر کلینیک کاردرمانی تیمور عسگری

کاردرمانی - ارگوتراپیست

آدرس مطب: فلسطین جنب بانک ملی ساختمان منعم ط دوم واحد 4م
تلفن تماس:0312230875