دکتر سید سعید اکبرپور

دکتر سید سعید اکبرپور

» تخصص: بیهوشی

» شماره نظام پزشکی : 20000093

» شهر : بیرجند

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر سید سعید اکبرپور فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر سید سعید اکبرپور

بیهوشی

آدرس مطب:بیمارستان تأمین اجتماعی
تلفن تماس:05614444441