دکتر مهدی  فانی

دکتر مهدی فانی

» تخصص: بیهوشی

» شماره نظام پزشکی : 20000091

» شهر : بیرجند

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر مهدی فانی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر مهدی فانی

بیهوشی

آدرس مطب:بیمارستان تأمین اجتماعی
تلفن تماس:0561444300