دکتر هاشم  جری نشین

دکتر هاشم جری نشین

» تخصص: بیهوشی

» شماره نظام پزشکی : 20000056

» شهر : بندرعباس

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر هاشم جری نشین فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر هاشم جری نشین

بیهوشی

آدرس مطب:معاونت آموزشی وپژوهشی دانشگاه مدیریت آموزشی
تلفن تماس:07613337192