دکتر محمدجواد  زاهدی

دکتر محمدجواد زاهدی

» تخصص: داخلی - گوارش,کبد

» شماره نظام پزشکی : 200608

» شهر : کرمان

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر محمدجواد زاهدی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر محمدجواد زاهدی

داخلی - گوارش,کبد

آدرس مطب:1-کرمان- بزرگراه امام - پردیسه افضلی پور - مرکز آموزشی درمانی افضلی پور (جنب بیمارستان باهنر) بیمارستان افضلی پور 2-خیابان ابوحامد - روبروی اداره کل اوقاف - ساختمان مهرگان
تلفن تماس:03433257101