دکتر سیما منصوری درخشان

دکتر سیما منصوری درخشان

» تخصص: ژنتیک

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : تبریز

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر سیما منصوری درخشان فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر سیما منصوری درخشان

ژنتیک

آدرس مطب: دانشکده علوم پزشکی
تلفن تماس:041133364666