دکتر محمد کاظم شعبان زاده اردکانی

دکتر محمد کاظم شعبان زاده اردکانی

» تخصص: رادیولوژی

» شماره نظام پزشکی : 000

» شهر : مشهد

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر محمد کاظم شعبان زاده اردکانی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر محمد کاظم شعبان زاده اردکانی

رادیولوژی

آدرس مطب:میدان بیمارستان امام رضامجتمع پزشکی آفتاب
تلفن تماس:05138525846