دکتر محمد سعید سالمی

دکتر محمد سعید سالمی

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 60107

» شهر : رشت

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر محمد سعید سالمی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر محمد سعید سالمی

پزشک عمومی

آدرس مطب:انتهای بلوار رودباری - طبقه دوم داروخانه دکتر قلم ارا - عمارت کریمی
تلفن تماس:01333553200