دکتر طهمورث نیکنام

دکتر طهمورث نیکنام

» تخصص: ریه

» شماره نظام پزشکی : 71505

» شهر : شیراز

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر طهمورث نیکنام فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر طهمورث نیکنام

ریه

آدرس مطب:روبروی بیمارستان سعدی ،مجتمع پزشکی شهر ،طبقه چهارم
تلفن تماس:07132332829