دکتر آیدین  وحیدی الیزیی

دکتر آیدین وحیدی الیزیی

» تخصص: دندان‌پزشکی

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : اهواز

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر آیدین وحیدی الیزیی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر آیدین وحیدی الیزیی

دندان‌پزشکی

آدرس مطب:سلمان فارسی خ خوانساری)فردوسی( مجتمع پزشکی فردوسی ط اول
تلفن تماس:06132219611