دکتر قربان دردی صوفی خجسته

دکتر قربان دردی صوفی خجسته

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 999999

» شهر : کلاله

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر قربان دردی صوفی خجسته فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر قربان دردی صوفی خجسته

پزشک عمومی

آدرس مطب:خیابان مختومعلی
تلفن تماس:01735447275