دکتر هدایت اله اورنگ آزادیبخش

دکتر هدایت اله اورنگ آزادیبخش

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : خرمشهر

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر هدایت اله اورنگ آزادیبخش فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر هدایت اله اورنگ آزادیبخش

پزشک عمومی

آدرس مطب:فلکه اهلل - روبروی بازارچه امام رضا )ع( - ساختمان مرکزی پزشکان
تلفن تماس:06153505226