دکتر علی مقنیان حکم آباد

دکتر علی مقنیان حکم آباد

» تخصص: دندان‌پزشکی

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : خرمشهر

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر علی مقنیان حکم آباد فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر علی مقنیان حکم آباد

دندان‌پزشکی

آدرس مطب:چهل متری نرسیده به فلکه اهلل جنب کالنتری 11 ساختمان فاطمه الزهر
تلفن تماس:06153512439